Home >Ֆոնդերի կատարողականը

Կատարողականի դիտում

 

Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդՊ

20.02.2018

 

Փայի հաշվարկային արժեքը

Փայի տեղաբաշխման գինը

Փայի հետգնման/ մարման գինը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը

Վերջին 12 ամիսների համար ռիսկի միավորի դիմաց եկամտաբերությունը

մեկ օրվա

տարվա սկզբից

վերջին 12 ամիսների

վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)

ստեղծման պահից (միջին տարեկան)

1506.5456

1506.5456

1476.4147

0.0202%

1.4686%

12.2711%

-

10.9305%

-

 

Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդՊ

20.02.2018

 

Փայի հաշվարկային արժեքը

Փայի տեղաբաշխման գինը

Փայի հետգնման/ մարման գինը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը

Վերջին 12 ամիսների համար ռիսկի միավորի դիմաց եկամտաբերությունը

մեկ օրվա

տարվա սկզբից

վերջին 12 ամիսների

վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)

ստեղծման պահից (միջին տարեկան)

1429.4947

1429.4947

1400.9048

0.0606%

1.4724%

13.4385%

-

9.4662%

-


Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա հավասարակշռված
կենսաթոշակային ֆոնդՊ

20.02.2018


Փայի հաշվարկային արժեքը

Փայի տեղաբաշխման գինը

Փայի հետգնման/ մարման գինը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը

Վերջին 12 ամիսների համար ռիսկի միավորի դիմաց եկամտաբերությունը

մեկ օրվա

տարվա սկզբից

վերջին 12 ամիսների

վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)

ստեղծման պահից (միջին տարեկան)

1433.87362

1433.87362

1405.0615

-0.0106%

1.4225%

13.3232%

-

9.5483%

-

 


Ներկայացվող եկամտաբերության ցուցանիշները հաշվարկվում են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2012 թվականի մարտի 6-ի թիվ 62-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների եկամտաբերության հաշվարկի մեթոդաբանությունը և եկամտաբերության մասին տեղեկատվության ներկայացման չափանիշները» կանոնակարգ 10/17-ով սահմանված կարգով:

Ֆոնդերի եկամտաբերության վերաբերյալ նախկին ցուցանիշները ՉԵՆ նշանակում, որ դրանք շարունակվելու են ապագայում:

Ֆոնդերի եկամտաբերության վերաբերյալ ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը (այդ թվում՝ ֆոնդի հարկերը)

Առավել մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել (+374 10) 56 99 23 հեռախոսահամարով:

 

 

Վերջին Թարմացում 21 Փետրվար 2018